EE2S11 Signals and systems

Topics: Theory of signal transformations and LTI systems
Het vak gaat uit van complexe functietheorie en behandelt de theorie van signaaltransformaties en LTI systemen, als voorkennis voor digitale signaalbewerking, regeltechniek, en telecommunicatie.
  • Lineaire tijdinvariante systemen (LTI), eigenfuncties en eigenwaarden van LTI-systeem, Dirac deltafunctie, Heaviside unit step functie.
  • Introductie Laplace-transformatie, ROC van de Laplace-transformatie. Eigenschappen van de Laplace-transformatie, convolutie en product, oplossing, inverse Laplacetransformatie m.b.v. Bromwich contour deformatie en residuenstelling.
  • Rectangle-functie, Sinc-functie, Sign-functie, met Fourier-getransformeerden, hoofdwaardeintegralen, dualiteits-eigenschap van de Fouriertransformatie. Convolutie en product, verschuiving en modulatie, Fourier-getransformeerde van de Heaviside unit step functie, theorema van Parseval, unitaire transformatie.
  • Bemonstering en periodieke signalen, Impulstrein (sha-symbool), lijnenspectrum, periodieke signalen, Fourierreeks, cyclische convolutie, ideale bemonstering, bemonsteringstheorema.
  • Van Fourier-transformatie in discrete tijd naar de Z-transformatie. Z-transformatie (Laplace-type en Fourier-type), residuenstelling in complex z-vlak, inverse Z-transformatie, oefeningen Z-transformaties.
  • Hilberttransformaties.

Teachers

prof.dr.ir. Alle-Jan van der Veen

Array signal processing; Signal processing for communications

dr.ir. Richard Heusdens

Audio and acoustic signal processing, distributed signal processing, information theory (source coding), speech enhancement

dr.ir. Rob Remis

Electromagnetic and acoustic wavefield modeling, imaging, and inversion

Last modified: 2015-11-03

Details

Credits: 5 EC
Period: 0/4/0/0
Contact: Alle-Jan van der Veen